In 2013 hebben wij onze Headhunting & Outsourcing service opgestart. Ons team van recruitment consultants hebben een ruime ervaring in Sales- & Marketing achter de rug die ze vandaag gebruiken om de beste talenten in deze domeinen voor onze klanten te rekruteren.

Sommige klanten zijn opzoek naar een persoon op eigen payroll anderen zijn opzoek naar een serviceprovider die op onze payroll actief zal blijven. Wij behouden voor beide oplossingen dezelfde recruiteringsprocessen maar bij headhunting vervoegt de kandidaat uw payroll en bij outsourcing nemen wij alle administratieve zorgen met veel plezier voor u weg en staan we samen garant voor uw succes.

Jaarlijks vinden 3.600 CV’s hun weg naar Sarawak! Wekelijks komen 32 kandidaten bij ons op gesprek om samen een nieuwe uitdaging te vinden.

Goede afspraken maken goede vrienden! Vandaar dat wij volgende zaken duidelijk naar voor willen brengen:

Sarawak vraagt GEEN exclusiviteit;
Wij werken onder een NO CURE, NO PAY business model;
Wij bieden 3 maanden garantie op de geplaatste profielen.

 

 

Ontdek onze casestudies:

We started our Headhunting & Outsourcing service in 2013. We are specialized in finding the best Sales, Marketing and Administrative profiles. Within these 3 domains we look for young talent, but also for the experienced Country Manager who will lead your company.

Some customers are looking for a candidate to place on their own payroll, others are looking for a service provider who will remain active on our payroll. We maintain the same recruitment processes for both solutions, but with headhunting the candidate joins your payroll and with outsourcing we take away all administrative concerns. Together we guarantee your success.

3,600 CVs find their way to Sarawak every year! 32 candidates come on a weekly base to find a new challenge together.

Good agreements make good friends! That is why we want to make following points clear:

Sarawak does not require exclusivity;
We work under a NO CURE, NO PAY business model;
We offer a 3-month warranty on the selected profiles.

 

Ontdek onze casestudies: